Dnes je: 15. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Vít

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Demografia
Zlata Prievidzska cesta Podľa ostatného štatistického sčítania obyvateľov, domov a bytov k 26. 5. 2001 malo mesto 53 097 obyvateľov, z toho 25 917 mužov a 27 180 žien. Podiel žien z trvalo bývajúceho obyvateľstva 51,19 %. Ekonomicky aktívneho obyvateľstva je 27 317, z toho 13 783 mužov a 13 534 žien. Podiel ekonomicky aktívnych z trvalo bývajúceho obyvateľstva 51,4 %.

Počtom obyvateľov (celkový počet obyvateľov v meste Prievidza - k 1. 5. 2009 malo mesto 50 484 obyvateľov z toho 24 629 mužov a 25 855 žien, podiel žien z trvalo bývajúceho obyvateľstva 50,98 %) je Prievidza štvrtý najväčší okres Slovenska. Pred ním sú len okresy Nitra, Prešov a Žilina. Hustotou osídlenia výrazne prevyšuje celoslovenský priemer. Počet obyvateľov okresu sa za posledných sledovaných 150 rokov zvýšil takmer 3,5 krát, pričom sa zaznamenalo jedno obdobie výraznej stagnácie (1921 - 1950) a jedno obdobie mimoriadne dynamického rozvoja (1950 - 1991).
Na území okresu sa nachádzajú štyri mestá a 48 obcí.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.