Dnes je: 25. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Marek

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

SOCIÁLNE A CHARITATÍVNE ZARIADENIA

Detský domov Bojnice

J. Kráľa 547/17, 971 01 Bojnice, Tel: 046/543 01 77, Fax: 046/ 543 94 52

Úsmev ako dar

Domov dôchodcov a Domov penzión pre dôchodcov
J. Okáľa 6,

BENEFÍCIUM - humanitno-charitatívna spoločnosť

Fórum pre pomoc starším
Hviezdoslavova 3

Domov sociálnych služieb pre dospelých

Domov sociálnych služieb pre deti a mládež

Centrum sociálnej pomoci Humanity
Nábr. Sv. Metoda 16

Zariadenie núdzového bývania – zariadenie sociálnych služieb

Charitatívno-sociálne centrum

DOMINO - centrum sociálnej pomoci
Veterná 11

Útulok – zariadenie sociálnych služieb
Košovská 15
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.