Dnes je: 25. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Marek

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Kontakt a stránkové dni
Stránkové dni a hodiny Mestského úradu v Prievidzi
Pondelok: 7.00 h - 15.30 h, Streda: 7.00 h - 16.30 h, Piatok: 7.00 h - 13.15 h
Sobota: 8.00 h - 12.00 h
(V sobotu iba: Osvedčovanie podpisov a listín, Pokladňa, Miesto prvého kontaktu a Oddelenie obchodu a služieb v mieste prvého kontaktu.)
Stránkové dni a hodiny V POKLADNI Mestského úradu v Prievidzi
Pondelok 7.30 h - 15.00 h
Utorok 7.30 h - 15.00 h
Streda 7.30 h - 16.00 h
Štvrtok 7.30 h - 15.00 h
Piatok 7.30 h - 12.00 h
Sobota 8.00 h - 11.30 h
1. Mestský úrad Prievidza
Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
t.č. +421/46/51 79 110, 51 79 111, 54 26 941, fax: +421/46/542 34 74
fax kancelárie prednostu MsÚ: +421/46/51 79 155
Prízemie:
 • miesto prvého kontaktu
 • podateľňa
 • matričný úrad
 • evidencia obyvateľstva
 • referát evidencie budov a správca registratúry
 • pokladňa mesta - platby daní a poplatkov
 • referent osvedčovania listín a podpisov na listinách
 • referent obchodu a služieb
1. poschodie:
 • prednosta mestského úradu
 • kancelária prednostu
 • zasadačka
 • referent marketingovej komunikácie
 • odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb – (vedúca odboru, vedúca oddelenia miestnych daní), oddelenie miestneho poplatku za komunálny odpad
2. poschodie:
 • ekonomický odbor - majetkové oddelenie, finančné oddelenie
 • oddelenie miestnych daní
3. poschodie:
 • oddelenie správy a ekonomiky školstva
 • odborno – metodický referát školstva
 • referát informatiky
 • referent autoprevádzky MsÚ, BOZP, PO a krízového manažmentu
 • splnomocnenec pre etiku a protokol
 • referent pre správne konanie, priestupky, sťažnosti a petície
2. Mestský dom
Námestie slobody č. 16, 971 01 PRIEVIDZA
t.č. +421/46/542 23 80, 542 26 47, 51 79 102
fax: +421/46/542 69 44
1. poschodie:
 • obradná miestnosť
 • odbor vnútornej správy - organizačné a personálne oddelenie, referát hospodárskej správy
2. poschodie:
 • primátorka mesta
 • zástupkyňa primátorky mesta
 • kancelária primátorky (asistentka primátorky, asistentka zástupkyne primátorky, referent pre kultúru, občianske obrady a protokol, referent pre šport, občianske obrady a protokol)
 • právna kancelária
3. Mestský úrad
Hviezdoslavova ul. č. 3 (5. a 6. poschodie budovy Priemstavu)
t.č. +421/46/542 25 48
5. poschodie
 • odbor výstavby a životného prostredia – oddelenie územného plánovania a životného prostredia
 • oddelenie stavebného poriadku
 • architekt mesta
 • odbor školstva a starostlivosti o občana – vedúca odboru,
 • sociálne oddelenie
6. poschodie
 • odbor výstavby a životného prostredia - vedúci odboru
 • oddelenie výstavby a verejných prác
 • referenti pre verejné obstarávanie
 • referát pre strategický rozvoj mesta
 • útvar hlavnej kontrolórky mesta
 • oddelenie obchodu a služieb
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.