Dnes je: 25. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Marek

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Súčasnosť
Zlata Prievidzska cesta Metropola hornej Nitry - Prievidza - je mestom s bohatou históriou, ktorú začala písať lovecká pospolitosť sídliaca na Mariánskom vŕšku. Pokračovali v nej skupiny remeselníckych majstrov, ktoré vtlačili mestu svojským fortieľom a zručnosťou svojich rúk nezmazateľnú pečať. Proces vývoja a závažných spoločensko-politických zmien znamenal aj pre Prievidzu množstvo tienistých stránok a negatív, ktoré vyvrcholili v takzvanej nežnej revolúcii na konci osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Tieto premeny priniesli aj pre centrum hornej Nitry nové prvky slobodného a demokratického života. Prvé slobodné voľby do samosprávnych orgánov mestského prievidzského celku v roku 1990 vytvorili širšie možnosti a priestor pre prácu zboru poslancov, ktorí v súlade so štatútom mesta Prievidza riešia otázky napredovania a rozvoja mesta po všetkých stránkach tak, aby jeho obyvateľom vytvárali podmienky skutočného domova.

Kapitoly pulzujúceho života súčasného mesta píše viac ako päťdesiatdva tisíc obyvateľov. Mesto je administratívnym centrom regiónu, kde sídlia štátne úrady, riaditeľstvá významných podnikov a predstavenstvá súkromných firiem. Je zároveň strediskom bankových a finančných inštitúcií, ako aj množstva školských zariadení vrátane vysokoškolských. Je tiež sídlom kultúrno-výchovných a spoločenských ustanovizní a záujmových zoskupení. I v rámci Trenčianskeho kraja, kam región hornej Nitry geograficky prináleží, patrí Prievidzi výrazné postavenie ako mestu s vysokou koncentráciou významných inštitúcií. K mestu Prievidza patrí množstvo zelene a zelených plôch, ktoré jej prináša prívlastok jedného z najzelenších miest na Slovensku. Prievidza je zároveň mestom s najväčšou obchodnou plochou na počet obyvateľov a výraznou obchodnou sieťou, čo svedčí o jej významnom podiele na hospodárskom dianí nielen v regióne, ale i na celom Slovensku. Prievidza je i mestom s najväčším počtom športovísk, čo je nepochybne zárukou záujmu budúcich generácií. Aj vďaka novým sídliskovým aglomeráciám s vysokou koncentráciou mládeže je Prievidza považovaná za mesto mladých. A práve v orientácii na mladých ľudí je budúcnosť a perspektíva metropoly hornej Nitry - našej Prievidze.
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.