Dnes je: 15. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Vít

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
TLAČIVÁ:
Sekretariát primátora mesta
Odbor vnútornej správy
Ekonomický odbor
Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb
Odbor starostlivosti o občana
Odbor výstavby a regionálneho rozvoja
Odbor školstva
Mestská polícia Prievidza
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Prievidza
Dokument sa zobrazí v novom okne vo formáte DOC
Odbor starostlivosti o občana
ŽIADOSŤ O UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY Formát PDF Formát PDF
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE OPAKOVANÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ KOMPENZÁCIU CENY OBEDA Formát PDF Formát PDF
ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE PREPRAVNEJ SLUŽBY Formát PDF Formát PDF
ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU Formát PDF Formát PDF
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE JEDNORAZOVEJ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI Formát PDF Formát PDF
Lekárky nález Formát PDF Formát PDF
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.