Dnes je: 15. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Vít

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
TLAČIVÁ:
Sekretariát primátora mesta
Odbor vnútornej správy
Ekonomický odbor
Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb
Odbor starostlivosti o občana
Odbor výstavby a regionálneho rozvoja
Odbor školstva
Mestská polícia Prievidza
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Prievidza
Dokument sa zobrazí v novom okne vo formáte DOC
Odbor daní, poplatkov, obchodu a služieb
Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva mesta Prievidza Formát PDF Formát PDF
Oznámenie zámeru vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta Formát PDF Formát PDF
Miestna daň za ubytovanie – ohlásenie daňovej povinnosti: Formát PDF Formát PDF
OZNÁMENIE o dočasnom uzavretí prevádzkarne Formát PDF Formát PDF
ŽIADOSŤ – o vydanie povolenia na predaj výrobkov, poskytovanie služieb (umiestnenie prenosných predajných zariadení) Formát PDF Formát PDF
OZNÁMENIE o dočasnej zmene – predĺžení prevádzkového času resp. dočasnom uzavretí prevádzkarne pre verejnosť – UZAVRETÁ SPOLOČNOSŤ Formát PDF Formát PDF
Ohlásenie zmeny údajov k miestnemu poplatku za komunálny odpad (PO) Formát PDF Formát PDF
Ohlásenie zmeny údajov k miestnemu poplatku za komunálny odpad Formát PDF Formát PDF
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 (FO s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta) Formát PDF Formát PDF
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 (FO mimo trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta) Formát PDF Formát PDF
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 (PO) Formát PDF Formát PDF
Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad Formát PDF Formát PDF
Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad Formát PDF Formát PDF
Oznámenie prevádzkového času Formát PDF Formát PDF
OZNÁMENIE zrušenia prevádzkarne Formát PDF Formát PDF
Oznámenie zániku daňovej povinnosti Formát PDF Formát PDF
Oznámenie vzniku daňovej povinnosti Formát PDF Formát PDF
Predloženie podkladov k uplatneniu oslobodenia na dani z nehnuteľností Formát PDF Formát PDF
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.