Dnes je: 15. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Vít

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Deti a mládež


Vážení občania.

Deti a mladí ľudia v štruktúre spoločnosti zaujímajú špecifické postavenie, ktoré bezprostredne súvisí so všetkým, čo pomáha vytvárať vedomie a postoje mladých ľudí, ich záujmy, potreby a požiadavky. Mládež ako spoločenská skupina bude o niekoľko rokov rozhodovať o budúcnosti celej našej spoločnosti. Podpora a ochrana detí a mládeže sa za posledných desať rokov realizovala len v limitovanej miere.

Mesto Prievidza - na ceste k modernému Európskemu spoločenstvu - potrebuje definovať hlavné ciele svojej politiky, ako aj spôsoby, ktorými zabezpečí ich realizáciu.
Osobitnú pozornosť si pritom zasluhujú práve mladí obyvatelia žijúci na jeho území. Oni budú žiť a pracovať v modernom meste, ktoré ctí všeľudské hodnoty a vytvára podmienky pre dôstojný život všetkých skupín svojich obyvateľov.

S cieľom zabezpečiť súčasné potreby detí a mladých ľudí, neustále zlepšovať podmienky, v ktorých žijú a umožniť im účasť na ekonomickom, kultúrnom a sociálnom živote, sa mesto Prievidza snaží vytvárať koncepčné a rozvojové zámery v oblasti práce s deťmi a mládežou, ktoré na jednej strane definujú ciele mesta Prievidza v uvedenej oblasti a na druhej strane stanovuje nástroje na dosiahnutie uvedených cieľov. Všetky koncepčné a rozvojové zámery mesta pritom vychádzajú z dokumentov prijatých na národnej ale aj európskej úrovni.

Na tejto prezentácií máte možnosť sa oboznámiť zo všetkým, čo mesto Prievidza robí pre konkrétnu prácu s deťmi a mládežou. Budeme radi, ak medzi nami vznikne vzájomná diskusia, ktorá obohatí našu prácu a pomôže našej mladej generácií.

S úctou

Michal Dobiaš
poslanec Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
predseda Komisie mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZSpäť na úvod
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.