Dnes je: 25. 04. 2024 | Meniny má/je sviatok: Marek

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Komunálne voľby 2010
Kandidát č. 1 – Ing. Milan Dérer – počet hlasov 3631
Kandidát č. 2 – Ing. Igor Detko, PhD. – počet hlasov 360
Kandidát č. 3 – JUDr. Katarína Macháčková – počet hlasov 6551
Kandidát č. 4 – MVDr. Norbert Turanovič – počet hlasov 4162
Kandidát č. 5 – Ing. Ivan Vaňo – počet hlasov 277 Komunálne voľby 2010
Vo č. 1.:
Ing. Roman Gonda (nezávislý)
Július Urík (SMER-SD, SNS)
Gabriel Čauder (SMER-SD, SNS)
Ing. Peter Petráš (nezávislý)
MUDr. Jaroslav Cigaňák (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS)
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. (nezávislý)
MVDr. Vladimír Petráš (SMER-SD, SNS)
Ing. Jozef Polerecký (nezávislý)

VO č. 2.:
Helena Dadíková (nezávislá)
MUDr. Marián Jakubis (SMER-SDS, SNS)
MUDr. Ján Šlapák (SMER-SD, SNS)
Roman Hlaváč (SMER-SD, SNS)
Mgr. Art. Anton Bakyta (nezávislý)
Ing. Petra Kobetičová (SMER-SD, SNS)

VO č. 3.:
Ing. Martin Bugár (nezávislý)
Mgr. Ružena Dlábiková (SMER-SD, SNS)
MUDr. Gabriel Šimko, MPH (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS)
Ing. Branislav Bucák (nezávislý)
Mgr. Ľubomír Vida (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS)
Marcel Dobrovodský (nezávislý)
Mgr. Pavel Takáč (nezávislý)
Peter Petriska (SMER-SD, SNS)

VO č. 4.:
MUDr. Silvia Hrnková (nezávislá)
Michal Dobiaš (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS)
MUDr. Dušan Magdin (SMER-SD, SNS)
PaedDr. Eleonóra Porubcová (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS)
Katarína Vráblová (nezávislá)
Ing. Richard Takáč (SMER-SD, SNS)

VO č. 5.:
Juraj Ohradzanský (nezávislý)

VO č. 6.:
Katarína Čičmancová (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS)

VO č. 7. :
Ing. Martin Drozd (nezávislý) Komunálne voľby 2010
Komunálne voľby 2010 – štatistika
Počet volebných obvodov 7
Počet volebných okrskov 44
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania 44
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 42431
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 15165
Počet odovzdaných obálok 15159
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 14345
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 31
Počet zvolených poslancov 31
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 14981

_______________________

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010

_______________________

TELEFÓNNY ZOZNAM PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ SR V ROKU 2010 _______________________

OZNÁMENIE

Mesto Prievidza oznamuje občanom, že na základe uznesenia Ústrednej volebnej komisie č.31 zo dňa 16.11.2010 sa vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 27.11.2010 môžu zúčastniť tretie osoby (vrátane kandidátov) na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov mestskej volebnej komisie na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.
Kontaktná adresa okrskových volebných miestností v deň volieb 27.11.2010 na stiahnutie tu ...

_______________________

Dňa 29.10.2010 sa konalo zasadnutie MsVK, kde došlo k výmene funkcií predsedu a podpredsedu. Predsedom MsVK je p. Teodor Palkovič a podpredsedníčkou je p. Lucia Horváthová.

_______________________

OZNÁMENIE

V súlade s § 16 ods.2 a § 21 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľby primátora mesta doručujú zapisovateľovi mestskej volebnej komisie v lehote do

3.10.2010 (t.j. nedeľa do 24.00 hod)

Zapisovateľom mestskej volebnej komisie je menovaný Ing. Ľubomír Miština.

Kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľby primátora mesta bude zapisovateľ mestskej volebnej komisie preberať v pracovných dňoch: v pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7.00 do 15.30 hod, v stredu v čase od 7.00 do 16.30 hod, v piatok v čase od 7.00 do 13.15 hod v budove Mestského domu, 2. poschodie, kancelária č. dverí 223.

V sobotu 2.10.2010 v čase od 8.00 do 12.00 hod v budove Mestského úradu, 1. poschodie, zasadačka č. dverí 107.

V nedeľu 3.10.2010 v čase od 10.00 do 24.00 hod v budove Mestského úradu, 1. poschodie, zasadačka č. dverí 107.

Ing. Ján Bodnár, v.r.
primátor mesta

_______________________

O Z N Á M E N I E

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.
V súlade s § 16 ods. (9) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí mesto Prievidza zverejňuje počet obyvateľov mesta Prievidza ku dňu 5. 8. 2010 :
50 182 obyvateľov.
Ing. Ján Bodnár, v.r. - primátor mesta
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.