Dnes je: 15. 06. 2024 | Meniny má/je sviatok: Vít

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk

Info

Kass

MsP Prievidza

Novinky

Príručky

Partneri mesta

Necpalypd.sk

Deti a mládež


Naše zámery

Budúcnosť Centra voľného času SPEKTRUM Ubytovňa Mládež


Centrum voľného času Prievidza
Ul.K.Novackého 14


Ako ďalej?

Pri náčrte budúcnosti CVČ je potrebné urobiť pohľad do minulosti a uvedomiť si prítomnosť .
Minulosť bola o tradíciách budovaných niekoľko desiatok rokov ľuďmi, ktorí svoju prácu robili a robia tak, ako to vyžadovala doba a vychádzajú z vlastných skúseností a zabehnutých činností. Boli a sú to
 • pravidelné krúžkové činnosti ako strelecký, modelársky krúžok, počítače, fotokrúžok, prírodovedecké záujmové útvary, mažoretky, malý Vtáčnik, jazykové krúžky...,
 • tábory mestské, denné alebo letné
 • príležitostné činnosti ako spoločenské podujatia zábavného, športového, kultúrneho či poznávacieho charakteru
Zmenou filozofie štátu k CVČ je momentálne potrebné uskutočniť jeho totálnu transformáciu vo dvoch hlavných bodoch.
 1. pri udržaní tradičných činností rozšíriť činnosť v okruhu nízkoprahových aktivít v neformálnych činnostiach detí a mládeže, vychádzajúcich z ich skutočných záujmov, bez vštepovania názorov a vkusu dospelej generácie .
 2. vzhľadom ku zmene financovania CVČ a momentálneho stavu nájsť cestu ku kvantitatívnemu nárastu činnosti cestou
  • dobrovoľníckej práce mladých ľudí, ktorí majú k deťom blízko
  • veľmi úzkej spolupráce s rodičmi detí, ako možnými spolupracovníkmi
  • spolupráce s pedagogickými školami , formou praxe študentov získavať vodcov mladých kolektívov
  • vytvárania čo najväčšieho počtu nízkoprahových zariadení (klubov, športovísk, čajovní, čitární a pod...)
  • zhodnotenia budovy, v ktorej sa CVČ nachádza, vytvorenia priestoru na poriadanie seminárov, školení, športových sústredení, konferencií a pod., ktoré jednak poskytnú ubytovanie, stravu a celý servis na skvalitňovanie prípravy mladých ľudí a zabezpečí aj materiálne zabapečenie chodu zariadenia.
Budúcnosť CVČ je však hlavne v prístupe k deťom a mládeži, ktorá sa nachádza na križovatke a musí si nájsť svoju vlastnú cestu. Ak objekt nášho snaženia - naše deti a mládež pocíti v CVČ miesto, kde nájde to, čo hľadá , dosiahneme cieľ. Ale čo to je, na to nemôžeme prísť my , ale oni. My vytvorme podmienky a počúvajme ich.

Späť na úvod
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.