Dnes je: 13. 07. 2024 | Meniny má/je sviatok: Margita

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
Rokovania MsZ:
1. zasadnutie MsZ(24. 2. 2004)
2. zasadnutie MsZ(05. 04. 2004)
3. zasadnutie MsZ(27. 04. 2004)
4. zasadnutie MsZ(07. 05. 2004)
5. zasadnutie MsZ(15. 06. 2004)
6. zasadnutie MsZ(29. 06. 2004)
7. zasadnutie MsZ(31. 08. 2004)
8. zasadnutie MsZ(26. 10. 2004)
9. zasadnutie MsZ(08. 12. 2004)
10. zasadnutie MsZ(14. 12. 2004)
11. zasadnutie MsZ(21. 12. 2004)
Archív:
Chyba v spojeni na databazu Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004
O zastupiteľstve
Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a niekoľko informácii o MsZ ...
Mestské zastupiteľstvo
9. ZASADNUTIE MsZ, 08. 12. 2004
PROGRAM:
MATERIÁLY:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 78/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Príloha č.1 k návrhu VZN 78/2004
Tabuľka č. 1 k návrhu VZN 78/2004
Tabuľka č. 2 k návrhu VZN 78/2004
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 79/2004 o používaní cestných meračov rýchlosti Mestskou políciou v Prievidzi
Návrh Návrh Doplnku č.6 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č.44/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza
ZÁPISNICA:
UZNESENIA:
HLASOVANIE:


(Pozn.: pod odkazmi, ktoré nie sú aktívne, zatiaľ neboli zverejnené
dokumenty. Skúste neskôr, prosím.)
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.