Dnes je: 13. 07. 2024 | Meniny má/je sviatok: Margita

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
Rokovania MsZ:
1. zasadnutie MsZ(24. 2. 2004)
2. zasadnutie MsZ(05. 04. 2004)
3. zasadnutie MsZ(27. 04. 2004)
4. zasadnutie MsZ(07. 05. 2004)
5. zasadnutie MsZ(15. 06. 2004)
6. zasadnutie MsZ(29. 06. 2004)
7. zasadnutie MsZ(31. 08. 2004)
8. zasadnutie MsZ(26. 10. 2004)
9. zasadnutie MsZ(08. 12. 2004)
10. zasadnutie MsZ(14. 12. 2004)
11. zasadnutie MsZ(21. 12. 2004)
Archív:
Chyba v spojeni na databazu Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004
O zastupiteľstve
Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a niekoľko informácii o MsZ ...
Mestské zastupiteľstvo
1. ZASADNUTIE MsZ, 24. 2. 2004
PROGRAM:
MATERIÁLY:
Zmena č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Prievidza a Doplnok č. 3 k VZN č . 31/1995 o územnom pláne sídelného útvaru.
Návrh DOPLNKU č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č . 1 5/1 993 o pôsobností mesta vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení schválených doplnkov.
Návrh na zmenu Pravidiel pre prenájom nehnuteľností z majetku mesta Prievidza
Návrh doplnku č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č . 64/2002 o miestnych poplatkoch
N Á V R H NA ZMENU ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY MESTSKEJ POLÍCIE PRIEVIDZA
Návrh na výrobu a vysielanie vlastnej kontaktovej televíznej relácie "Primátor na ulici"
STRATÉGIA ROZVOJA MESTA PRIEVIDZA
Návrh projektových zámerov mesta Prievidza na možnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
ZÁPISNICA:
UZNESENIA:
HLASOVANIE:


(Pozn.: pod odkazmi, ktoré nie sú aktívne, zatiaľ neboli zverejnené
dokumenty. Skúste neskôr, prosím.)
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.