Dnes je: 13. 07. 2024 | Meniny má/je sviatok: Margita

English | Slovensky

RSS

Späť na hlavnú stránku Prievidza.sk
Rokovania MsZ:
1. zasadnutie MsZ(24. 2. 2004)
2. zasadnutie MsZ(05. 04. 2004)
3. zasadnutie MsZ(27. 04. 2004)
4. zasadnutie MsZ(07. 05. 2004)
5. zasadnutie MsZ(15. 06. 2004)
6. zasadnutie MsZ(29. 06. 2004)
7. zasadnutie MsZ(31. 08. 2004)
8. zasadnutie MsZ(26. 10. 2004)
9. zasadnutie MsZ(08. 12. 2004)
10. zasadnutie MsZ(14. 12. 2004)
11. zasadnutie MsZ(21. 12. 2004)
Archív:
Chyba v spojeni na databazu Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004
O zastupiteľstve
Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a niekoľko informácii o MsZ ...
Mestské zastupiteľstvo
7. ZASADNUTIE MsZ, 31. 08. 2004
PROGRAM:
MATERIÁLY:
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie - Správa majetku mesta Prievidza, schválenej uznesením MsZ č. 412/IIIa/2003 dňa 25.11.2003
Dôvodová správa k dodatkom č. 1
- k navrhovaným zmenám v Zriaďovacej listine - príspevkovej organizácie "Správa majetku mesta Prievidza" a
k navrhovaným zmenám v Štatúte - príspevkovej organizácie "Správa majetku mesta Prievidza"
Návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2004 - Komentár
Komentár k I. navrhovanej prvej zmene organizačnej štruktúry PO - SMM Prievidza
Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie "Správa majetku mesta Prievidza" za 1. - 6. mesiac roku 2004
Komentár k prílohám č. 1 a č. 2 "Opravy a údržba bytových a nebytových objektov vo vlastníctve mesta Prievidza a služby nemateriálnej povahy.
Návrh doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 15/1993 o pôsobnosti mesta vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
Rozbor hospodárenia za základné školstvo k 30.6.2004
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie - Správa majetku mesta Prievidza, schválenej uznesením MsZ č. 412/IIIa/2003 dňa 25.11.2003
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. 76/2004 o odstraňovaní starých vozidiel na území mesta Prievidza.
NÁVRH NA III. ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2004
Návrh organizačnej štruktúry príspevkovej organizácie mesta "Správa majetku mesta Prievidza" /ďalej len PO SMM/ - I. zmena
Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie" Správa majetku mesta Prievidza"
Prehľad o predaných nebytových priestoroch za 1. - 6. mesiac roku 2004.
Príloha č. 2 - k plneniu rozpočtu SMMP za 1.-6. mesiac roku 2004
Príloha č. 3 - k plneniu rozpočtu SMMP za 1.-6. mesiac roku 2004.
Príloha č. 4 k plneniu rozpočtu SMMP za 1. - 6. mesiac roku 2004
Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie" Správa majetku mesta Prievidza"
ZÁPISNICA:
UZNESENIA:
HLASOVANIE:


(Pozn.: pod odkazmi, ktoré nie sú aktívne, zatiaľ neboli zverejnené
dokumenty. Skúste neskôr, prosím.)
Spolupracujúce weby: www.zoznamrealit.sk www.prievidza.virtualne.sk
Copyright © 2024     Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110     51 79 111     54 26 941     Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster    Created by WebCreative.info člen skupiny HOTEL.EU s.r.o.